Hebammenpraxis Berlin Kurse Geburtsvorbereitungskurs Rückbildungskurs

Kurse

Vor der Geburt

Leider aktuell keine Kurse geplant.

4. Februar, 10:0013:00
4. März, 10:0013:00
1. April, 10:0013:00
6. Mai, 10:0013:00
3. Juni, 10:0013:00
1. Juli, 10:0013:00
2. September, 10:0013:00
7. Oktober, 10:0013:00
4. November, 10:0013:00
2. Dezember, 10:0013:00
27. Februar, 18:0020:00
27. März, 18:0020:00
24. April, 18:0020:00
22. Mai, 18:0020:00

Leider aktuell keine Kurse geplant.

Nach der Geburt

Leider aktuell keine Kurse geplant.

4. Februar, 10:0013:00
4. März, 10:0013:00
1. April, 10:0013:00
6. Mai, 10:0013:00
3. Juni, 10:0013:00
1. Juli, 10:0013:00
2. September, 10:0013:00
7. Oktober, 10:0013:00
4. November, 10:0013:00
2. Dezember, 10:0013:00

Leider aktuell keine Kurse geplant.

4. Februar, 09:3011:00
25. Februar, 09:3011:00
1. April, 09:3011:00
22. April, 09:3011:00
13. Mai, 09:3011:00
27. Mai, 09:3011:00
10. Juni, 09:3011:00
24. Juni, 09:3011:00

Workshops

27. Februar, 18:0020:00
27. März, 18:0020:00
24. April, 18:0020:00
22. Mai, 18:0020:00

Leider aktuell keine Kurse geplant.

20. Februar, 18:0020:00
6. März, 10:0012:00
20. März, 18:0020:00
4. April, 10:0012:00
25. April, 18:0020:00
8. Mai, 10:0012:00
23. Mai, 18:0020:00

Hast du noch Fragen zu einem Kurs?